marți, 15 noiembrie 2011

O propunere pentru PDLFrunzăverde, frunte lată, are o revelaţie: băsescu greşeşte când critică PDL pe motive de corupţie. Păi nu e singurul partid care are Cod de etică? Curios să citesc şi eu faimosul Cod, mi-am amintit că şi PCR a clocit, la vremea lui, un "Cod al eticii şi echităţii socialiste".  Care avea, printre alte articole, două foarte interesante, ce lipsesc din codul pedelist. Era simplu să le preia, schimbând câteva cuvinte. Le ofer eu cele două articole, aduse la zi:

1. Membrii partidului PDL, membrii Uniunii Tineretului Comunist organizaţiei sale de tineret, toţi oamenii muncii trebuie să manifeste cea mai mare grijă şi răspundere pentru dezvoltarea continuă şi apărarea proprietăţii socialiste, de stat şi cooperatiste publice, a avuţiei noastre naţionale - baza ridicării bunăstării întregului popor. Ei trebuie să acţioneze pentru gos­po­dă­ri­rea cât mai eficientă a mij­lo­a­ce­lor şi resurselor societăţii, să lupte îm­potriva risipei de orice fel, a ne­gli­jenţei în păstrarea şi adminstra­rea bu­nurilor publice, a tuturor mani­fes­tărilor de irosire a avutului obştesc public.

2. Membrii de partid PDL, membrii Uniunii Tineretului Comunist, toţi oamenii muncii organizaţiei de tineret, au obligaţia patriotică de a lupta cu toată hotărârea împotriva furtului din avutul obştesc public, a delapidării din proprietatea socialistă  publică, a oricăror sustrageri de bunuri din avuţia naţională - acte profund antisociale care lovesc în interesele poporului, ale fiecărui cetăţean. Ei trebuie să contribuie la formarea în fiecare unitate, la fiecare loc de muncă a unei puternice şi intransigente opinii de masă împotriva unor asemenea manifestări."

Da' ce, sunt tâmpiţi să-şi bage mortu'n casă cu prevederi ca astea?

2 comentarii:

pacos spunea...

Agentul Orange. Same shit, same effects! Buna poza. Foarte buna.

Cârcotaşu spunea...

Păi şi care-ar mai fi obiectul activităţii lor?

Fără ură, dar cu îngrijorare, despre viitor.

  Văd că și Elveția dă târcoale NATO. Cică îi tremură anumite părți ale anatomiei de frica rușilor. Măi, să fie! Când dracu au dat năvală ru...